มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

11287_425643917513791_1700490836_n

พระราชอุทัยโสภณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ
ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี