กิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้าพบอธิการบดี มจร

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี,พศจ.จังหวัดอุทัยธานี พร้อมผู้บริหารชี้แจงโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2562 พระราชอุทัยโสภณ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี, นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข สุมงฺคโล) อาจารย์ประจำ,รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นวบ.อุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ นายประคอง มาโต อาจารย์ประจำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นวบ.อุทัยธานี  นายชลิต...

พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหน่องม่วง ลพบุรี มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าคณะอำเภอหน่องม่วง ลพบุรี มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนาคุณมีความคุ้นเคยและให้การอุปถัมภ์วัดทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ...

ชาวจังหวัดอุทัยธานีนำโดยผู้ว่าฯ หนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองขุนชาติ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี อาทิ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง นายไพศาล เอี๊ยะผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มกราคม พ.ศ.2562 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี แก่ปวงชนชาวไทย โดยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามกำหนดการดังนี้ วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00...